Biz Kimiz

ODTÜ Robot Topluluğu, genelini ODTÜ Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu hevesli birkaç öğrenci tarafından Şubat 2000’de, akademik program dışı etkinliklerle robot ve robotik alt sistemleri tasarım ve uygulamalarını teşvik etmek; çeşitli uzman disiplin alanlarında kazanılmış bilgi ve becerilerini takım çalışması ve ruhu içerisinde aktarmayı sağlamak amacıyla kurulmuş Türkiye’nin ilk Robot Topluluğu’dur.

Bu genç topluluk ilk yıllarında, okuldaki teknik derslerde edindikleri bilgileri uğraşılarında kazandığı tecrübelerle birleştirerek yurt dışında benzerleri görülen robotları Türkiye’de ilk kez yapmaya başlamış ve bu robotların sergileriyle birçok yeni insanı daha bu teknolojiye hevesli hale getirmiştir. Bunun yanı sıra ODTÜ Robot Topluluğu TÜBİTAK Bilim ve Teknik dergisiyle beraber yürütülen “Her üniversiteye bir robot topluluğu” hareketiyle birlikte ülkemizde robot teknolojisi bilincinin oluşmasında pek çok faaliyete imza atmıştır.

Türkiye ayağını TRT’nin 2002 yılında düzenlemeye başladığı Robocon Yarışmasına katılmak için de robotlar hazırlamaya koyulan ODTÜ Robot Topluluğu, bu çalışma sürecinde “Neden sadece bir kategori ve tek bir amaç?” sorusu üzerine yoğunlaşmış ve 22-23 Ekim 2002 Tarihinde Türkiye Zeka Vakfı işbirliğiyle Türkiye’nin ilk robot organizasyonu olan ODTÜ Robot Günleri’ni düzenlemiştir. Sonrasında gelenekselleşen ODTÜ Robot Günleri 5.sinin düzenlendiği 21-22-23 Mart 2008 tarihlerinde uluslararası olma özelliği de kazanarak yerli ve yabancı bir çok yarışmacıyı bir araya getirmiştir. Bu yıl 18.si düzenlenecek olan Uluslararası ODTÜ Robot Günleri, yıllardır sahip olduğu prestiji sürdürebilmek amacıyla en güncel haliyle teknoloji severleri karşılamaktadır.

Yurtiçinde elde ettiği başarılarına ek olarak ODTÜ Robot Topluluğu Mayıs 2008’de İspanya’da Spain Robotics Competition’da kazandığı 3.lük ve Nisan 2008’de Avusturya’da düzenlenen Robot Challenge’da kazandığı çeyrek final başarılarıyla yurtdışında da önemli başarılara imza atmıştır. Türkiye’de öğrenci bazlı robotik faaliyetlerde öncü rolu üstlenen ODTÜ Robot Topluluğu; sahip olduğu bilgi birikimini her yıl ODTÜ’yü kazanan 200’ün üzerinde insana aktararak misyonu doğrultusunda çalışmaktadır. Aynı zamanda, çok yönlü gelişme arzusuyla sosyal sorumluluk kanadına oldukça özen gösteren Robot Topluluğu , geleceğimizin teminatı olan çocuklara teknoloji ve robotik ilgisi aşılayabilmek, onların bilim dünyasına girişlerinde rol oynayabilmek amacıyla her yıl belediyeler ve okullar tarafından düzenlenen bilim şenliklerinde yer alarak; tanıtım ve yaygınlaştırma faaliyetleri kapsamında avmler,okullar ve halk kütüphanelerinde organizasyonlar düzenleyerek 5 binin üzerinde çocuğa ulaşabilmektedir. 150’nin üzerinde aktif üyesi ile farklı kollarda çalışmalarını tamamen gönüllülük esasıyla gerçekleştiren ODTÜ Robot Topluluğu olarak , azim ve kararlılıkla devam ettirdiğimiz sonsuz öğrenme ve üretim misyonumuza ortak olan tüm destekçilerimize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.