Duyurular
Kategori Üstü Kuralları

Bu kurallar kategorilerin kendi kurallarına ek olarak her kategori için uygulanacaktır.

Kurallar
General Rules

These rules will be applied for each category in addition to the categories' own rules.

Rules
Labirent Çözen Kategorisi

Bu kategoride amaç, verilen süre içerisinde hedef bölgeye en kısa sürede ulaşmaktır.

Kurallar
Maze Solver Category

In this category, the aim is to reach the target area as soon as possible within the given time.

Rules
Çöp Toplayan Kategorisi

Bu kategorideki amaç, robotun farklı renklerdeki çöpleri ayırt edip uygun çöpleri belirli çöp boşaltma alanlarına taşımasıdır.

Kurallar
Garbage Collector Category

In this category, the aim is that the robot distinguishes the garbage of different colors and transports the appropriate garbage to the appropriate dumpsite.

Rules
Çizgi İzleyen Kategorisi

Bu kategorideki amaç, belirtilen parkuru en kısa sürede pistten çıkmadan tamamlamaktır.

Kurallar
Line Follower Category

In this category, the aim is that complete the specified track as soon as possible without leaving the track.

Rules
İnovasyon Kategorisi

Bu kategoride yarışmaya hak kazanmış robotların üretim, verimlilik, güvenlik, iletişim, sağlık, eğlence vb. birçok farklı alanda yenilikçi çözümler sergilemesi beklenmektedir.

Kurallar
Innovation Category

Robots that are going to compete in this category are expected to show innovative solutions in various areas such as production, efficiency, safety, communication, health, entertainment, etc.

Rules
Oto Pilot Kategorisi

Bu kategorideki amaç, belirtilen parkuru en kısa sürede, en az hata ile tamamlamaktır.

Kurallar
Autopilot Category

In this category, the aim is to complete the specified track as soon as possible with the least amount of errors.

Rules
Bilgisayarlı Görü Kategorisi

Bu kategorideki amaç, en yüksek puanı toplamaktır.

Kurallar
Computer Vision Category

In this category, the aim is to get the highest score.

Rules